Bankacılık Eğitimi

Bankalar mevduatların değerlendirildiği, saklandığı ve içeride oluşan mevduat birikimlerinin, mevduat ihtiyaç sahiplerine kredilendirilerek kar sağlayan ayrıca kredi kartı, ödeme ve tahsilat işlemlerine aracılık, yurt içi yada yurt dışı para transferi sağlayan, şahıs ve şirketlere kredi tahsis eden kuruluşlardır. Bankacılık eğitimi ile bankaların çalışma şeklini, yapılarını ve tüm bankacılık işlemlerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Büro Yönetimi Eğitimi

Büro Yönetimi eğitimi ile, bu eğitimini alan kişiyi işletmelerin ne şekilde işlediği konusunda bilgilendirerek, karşılaşılan problemler karşısında durum analizi yapabilme yeteneğini benimsetmek ve çalışma ortamlarının veriminin üst seviyeye çıkarılması için neler yapılması gerektiği gibi faaliyetler hakkında bilgilendirmektir.

Dış Ticaretin Planlanması ve Fuarların Önemi Eğitimi

İhracatta başarıyı sağlamanın yolu ihracat stratejinizi doğru bilgiler dayandırmaktan geçer.İhracat stratejinizi belirlerken, seçtiğiniz pazarın size sağlayacağı faydalar ve riskleri de kapsayan bir plan yapmanız, sizin pazara girerken karşılaşabileceğiniz durumları, yapmanız gerekenleri ve ihracat için gerekli kaynakları daha gerçekçi görmenize yardımcı olacaktır. Çok yoğun yaşanan rekabet ortamında kurumlar, çok dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundalar. Bugünün iş ortamında, hantal, yavaş, atalet içindeki kurumların yaşama şansı pek bulunmuyor. Hani başında zaman zaman şikayetçi olan hep aynı yüzler var ya; onlar sanırım kendi durumlarını gözden geçirmek zorundalar. Bu kadar yoğun yaşanan rekabet içinde başarılı olabilmek diğer faktörler yanında, bazı pazarlama aletlerini de iyi kullanabilmekten geçmektedir ve bunlardan en önemlilerinden biriside fuarlardır. Bu eğitim ile katılımcılara, ihracatın ekonomi için önemi,şirketlerin ihracat için yapması gereken plan ve organizasyonlar ve pazarlamamın en önemli yöntemlerinden olan fuarlara katılım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Dış Ticarette Finans Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcılara, dış ticaretin en önemli bölümlerinden ödeme işlemleri, finansal işlemler ve evraklarda dikkat edilmesi gereken noktalar, ihracatta finansman yöntemleri ve önemi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Dış Ticarette Pratik Pazar Araştırması ve Pazarlama Eğitimi

Müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazar odaklı çalışmak ve hedef Pazar seçimi çok önemlidir. Hedef Pazar seçimi, ihracat stratejisi oluşturmanın ilk ve en önemli adımıdır. Hedef Pazar seçerken; rekabet, pazar büyüklüğü, müşterilerin ve ülkelerin kültürel, ekonomik, bürokratik farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçları, pazar bilgileri, demografik yapı, coğrafi konum, sosyal, teknolojik ve endüstriyel yapı, politik ve hukuki durum, tüketiciler, dağıtım kanalları, rakipler dikkate alınmalıdır.Pazar belirlemede büyümeyi hedefleyen firmalar çok önemli tespitlerde bulunmalıdır. Başarılı ihracatçılar; doğru malı, piyasayı ve zamanı iyi tespit edebilmelidirler. Bunun için aşağıda belirtilen konuların tespiti iyi yapılmalıdır. Bu eğitim ile katılımcılara, pazar araştırmaları ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmeleri için ihracat adımları, pazar araştırma teknikleri, ihracatın yöntemini ve yapılacak ihracat işlemleri, ihracat için gerekli olan belgeler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Dış Ticarette Sözleşmeler Eğitimi

Taraflar ticari ilişkilere ne kadar iyi niyetli başlasa bile bazen bilerek, bazen de ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sözleşme şartlarını ihlal edebilmektedirler. Bu durumda diğer taraf ciddi bir maddi ve manevi kayba uğramaktadır. Bu tür durumlarda uluslar arası hukuki gereklere uygun bir sözleşmenin yapılmamış olması, kayba uğrayan tarafın, kaybını rücu etme şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılara, dış ticarette kullanılan sözleşme ve belgeler, satış mektupları, satış talebini sunarken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Gümrük İşlemleri Eğitimi

Gümrük, bir devletin ülke sınırlarına giriş kontrol merkezidir. Ülkeye ulaşan bir mal, gümrüklerde kontrol edilir, belirli kriterlere göre değerlendirilir, vergilendirilerek yada vergilendirme olmaksızın giriş yapar. Bu süreçlerde de antrepolar mala ev sahipliği yapar. Bu eğitim ile katılımcılara, gümrükler ve gümrüklerdeki işlem süreci hakkında bilgi aktarılması hedeflenmiştir.

Halkla İlişkiler Eğitimi

Halkla İlişkiler kamuya ait kuruluşların ya da özel şirketlerin olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli tanıtım politikalarının saptanması, kuruluşların bu doğrultuda ve etik çizgilerle yönlendirilmesi, kamuoyu ve kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akışının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşılması için yapılan planlı faaliyetlerdir. Bu eğitim ile katılımcılara halkla ilişkiler ile ilgili temel bilgilerin ve yöntemlerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Stok Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcılara hatasız depo ve stok yönetimi ile rekabette öncelik elde edilmesi, planlama için güvenilir envanter sağlanması, maliyetlerde stok maliyetleri ve stok kayıpları nedeniyle oluşacak olan sapmalara engel olunabilmesi için gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimle katılımcılara, yeni ve bütünsel lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Üretim Yönetimi Eğitimi

Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makina ve insan gücü kaynaklarının belirli miktarlardaki mamülün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. Bu eğitim ile katılımcılara, daha etkin ve verimli bir üretim sürecinin sağlanması, kaynakların doğru kullanımının sağlanması ve üretim-tedarik süreçleri arasında uyumlu bir dengenin sağlanması için gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.