ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi;

ISO 50001, yeni uluslararası enerji yönetim sistemidir (Energy Management System – EnMS). EN 16001 gibi bir dizi ulusal ya da bölgesel standardın ardından küresel ilk EnMS’dir. ISO 50001 EnMS, dünya çapında kuruluşlar tarafından zaten anlaşılmış ve uygulanmakta olan yönetim sistemi modeli üzerine şekillendirilmiştir. Deming’in “Planla-Yap -Kontrol Et- Harekete Geç” döngüsü, ISO 9001, ISO 14001 ve diğer yönetim sistem standartlarında olduğu gibi, standardı desteklemektedir.

ISO, bu standardın dünyanın enerji kullanımının %60ını etkileyebileceğini öngörmektedir.

İmalat ve hizmet sektörleri de dahil kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için faydalar sağlar. Sağlanan bu fayda diğer standartlardan farklı olarak maddi dönüşü bariz olarak görülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim sistemindeki geri dönüşler diğer standartlara göre daha hızlıdır.

ISO 50001’i kimler kullanabilir?

Boyutu, sektörü ya da bulunduğu coğrafi bölgeye bakılmaksızın, ISO 50001, tüm kuruluşlara uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 kuruluşunuz için neden önemlidir?

ISO 50001’in kurumunuza yön verebilecek unsurları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kuruluşlara, enerji tüketen varlıklarını daha iyi kullanmaları konusunda destek sağlaması
 • Enerji kaynaklarının yönetiminde şeffaflık/iletişimi kolaylaştırması
 • Enerji yönetiminde en iyi uygulamaları teşvik etmesi
 • Tesislere, enerjiyi verimli kullanan yeni teknolojilerin uygulamaya koyma konusunda değerlendirme ve önceliklendirme desteği vermesi
 • Tedarik zinciri boyunca enerji verimliliği için şablon oluşturması
 • Sera gazı emisyonu azatlım projelerini için enerji yönetimi gelişimini kolaylaştırması
 • Mevcut organizasyonel yönetim sistemiyle entegrasyon imkanı

Sonuç olarak;

ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve kurarak; , kurumsal, ticari ve hükümet tesisleri ile tüm kuruluşların enerjilerinin yönetilmesini amaçlar.

 • Arttırılan verimlilik aracılığı ile azalan maliyetlerin rekabet avantajı sağlaması
 • Geliştirilen enerji performansı sayesinde enerji güvenliği risklerinin azaltılması
 • Entegre iklim değişikliği emisyon azaltım stratejisine yönelik kurumsal taahhüt vasıtasıyla paydaşların duyduğu güvenin ve çalışan yükümlülüklerinin arttırılması
 • Politikaların resmileştirilmesi
Belgelendirme

Firmamız uluslararası akreditasyon kurumlarından UKAS ve JAS-ANZ kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Eğitim içerikleri, önceden belirlenmiş derslerden oluşabileceği gibi, kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına özel olarak da şekillendirilebilmektedir.

Akreditasyon

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.