ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) işletmelerin sistematik bir şekilde yönetimi sağlayabilmesi için tüm kurum ve kuruluşları kapsayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nı ortaya koysa da, sektörel olarak bu standardın tüm gereksinimleri karşılayamadığı yerlerde sektörel standartlar da yayınlayarak işletmelerin hizmetine sunmaktadır. Bu standartlardan birisi de ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi’dir.

ISO 18513 standardı, turizm alanında ISO tarafından yayınlanmış ve uluslararası geçerliliği olan tek yönetim sistemi standardıdır. Özellikle turizm işletmelerinin çok uluslu müşteri kitlesi düşünülünce, bu yönetim sistemini uygulayan işletmelerin ciddi bir rekabet avantajına kavuşması söz konusudur.

Bu standardın ortaya çıkışı, oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir. Temelinde ise, turizm etkinliklerinin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olaylardan biri haline gelmesi ve bu alanda bir hizmet standardı ile uluslararası platformda işletmelerin kalite açısından karşılaştırılması ihtiyacı yatmaktadır.

ISO tarafından hazırlanan yönetim sistemi standartlarının temel özelliği, birbirleri ile ortak maddelerinin bulunması ve bu nedenle entegre olarak kurulup uygulanabilmeleridir. Bu doğrultuda ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi, tıpkı diğer ek modüller gibi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin üzerine entegre edilerek kullanılır.

Sonuç olarak;

Turizm alanında ISO tarafından yayınlanmış ve uluslararası geçerliliği olan tek yönetim sistemi standardıdır.

• Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 18513 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet avantajı kazanılması,
• Yurtiçi ve yurtdışında reklam ve tanıtıma katkı sağlaması,
• Pazar payının genişlemesi,
• Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergilenmesi,
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
• Verimliliğin ve karlılığın artması,
• Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
• Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılması,
• Genel performansın sürekli iyileşmesi,
• Firma içi iletişimin gelişmesi,
• Turizm sektöründe itibar,
• Uluslararası pazarlarda ve yabancı ülkelerde tanınırlık ve prestij kazanılması.

Belgelendirme

Firmamız uluslararası akreditasyon kurumlarından UKAS ve JAS-ANZ kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Eğitim içerikleri, önceden belirlenmiş derslerden oluşabileceği gibi, kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına özel olarak da şekillendirilebilmektedir.

Akreditasyon

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.