ISO 13027 GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON ;

ISO 13027 hijyen standardı nedir?, şu şekilde açıklayayım. gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezefeksiyon ve sterilizasyon kuralları kapsar.

Hijyen ile sanitasyon terimleri birbirleri ile iç içe bulunmaktadır ve birbirlerini tamamlar. Genel açıdan günümüzde hijyen kelimesi temizlik ile aynı manada kullanılır. Lakin hijyen daha geniş anlam ifade eder. Dilimize Latinceden gelen ve sağlık anlamını ifade eden sanitasyon, insan sağlığını koruyabilmek ile insanın rahat yaşam sürmesine vesile olmak gayesi yapılan işlemlere odaklanmaktadır.

Gıda firmaları sanitasyonu, ürün güvenliği ile tüketici sağlığı açısından önemlidir. Kuruluşlarda muhtemel riskleri tespit etmek, ilgili önemleri almak aynı zamanda riskleri kontrol edebilmek açısından çaba sarf etemk temizlik ile dezenfeksiyon faaliyetlerine ağırlık vermek zaruridir.

Hijyen Standardı şeklinde bilinen ISO 13027 standardı, ISO tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ülkemizde yayınlanan TS 13027 hijyen ve sanitasyon standardı, şu konuları düzenler:Gıda üreten kuruluşların üretim alanları

 • Kuruluşların ofisleri, yemekhanesi, tuvaletleri, bulaşıkhanesi, duşları, soyunma ile giyinme alanları ve bunlar gibi tesisleri
 • Kuruluşun çevresi
 • Kuruluşun aydınlatma ile ısıtma sistemleri
 • Kuruluşun yakıt depoları ile yakıt sistemleri
 • Kuruluşun depolama alanları ile sevkiyat yöntemleri
 • Üretim uygulamaların kullanılan cihaz ile ekipmanlar
 • Kuruluşun çalışanları
 • Kuruluşun dezenfeksiyon ile sterilizasyonu
 • Kuruluş bakımında kritik kontrol noktaları

Tüketicilere zarar vermemek gayesi ile güvenli gıda imal etmek için; gerekli temel çevre ile üretim hükümlerini sağlar.

Sonuç olarak;

Alt yapı koşulları, çalışma ortamları, teknik donanımları, alet ve ekipmanları, çevresel faktörler, personel şartları Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene edilmektedir

 • Mevzuatlara uyum sağlanır.
 • Mevcut veya olası tehlikelerin belirlenmesi sağlanır.
 • Müşteri Şikayetlerinde azalma sağlanır.
 • Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır.
 • Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.
 • Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır.
 • Tarafsız bir göz ile check-up olanağı elde edilir.
Belgelendirme

Firmamız uluslararası akreditasyon kurumlarından UKAS ve JAS-ANZ kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Eğitim içerikleri, önceden belirlenmiş derslerden oluşabileceği gibi, kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına özel olarak da şekillendirilebilmektedir.

Akreditasyon

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.