BRC/IOP Global Standart;

Gıda maddelerini bulaşmalardan korumak ve gıda ürününün sunumuna katkı sağlamak ve asıl önemlisi ürünün belirlenmiş raf ömrünü sağlayabilmek için en az gıda güvenliği standartları kadar önem arz eden gıda ambalajı standardı gerekliliği doğmuştur.

Bu doğrultu da oluşturulmuş olan ve uluslararası anlamda kabul görmüş kabul edilen ve birçok denetim ve kontrol sürecine referans teşkil  eden BR IoP Global Ambalaj Standartı son versiyonu olan 5. Versiyon  (V.5) ile uygulanmaktadır.

Ambalaj üretimi yapan firmaların BRC IoP V5 standardı içerisinde ki gruplandırılması şu şekildedir. Gıda ambalajı yani gıdaya direk temas eden ambalajların imalatını yapan/üreten firmalar Yüksek Hijyen grubu, paketleme ve etiket amaçlı üçüncül ambalaj üreten firmalar ise basit / temel  hijyen diğer bir deyişle Düşük Hijyen Grubu’ n da yer alır. Burada ki grup olgusu kuruluşun ürettiği ambalaj ve ambalaj materyalinin riskinden ziyade nerede kullanıldığına odaklanmıştır.

BRC IoP belgelendirmesi yapan firmalar denetim sonası değerlendirme sonucunda ki uygunsuzluk ve denetim başarısına göre çeşitli sınıflarda kategorize edilir. Yeni versiyon da yani BRC Ambalaj 5 de A sınıfının bir üst kategorisi olan AA seviyesi de getirilmiş böylelikle sürekli gelişmeye katkı amaçlı mükemmellik kategorisi oluşturulmuştur.

BRC Global Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri standardı 6 ana maddeden oluşmaktadır
Üst Yönetim ve Sürekli İyileştirme
Tehlike ve Risk Yönetim Sistemi
Ön koşul ve Ön Gereksinimler
Üretim kontrol ve Süreç Kontrolü
Personel

BRC IoP Standardı Versiyonları
2001 yılı ilk yayın tarihi 1. versiyon
2004  yılı 2. versiyon
2008 yılı 3. versiyon
2011 yılı 4. versiyon
2015 yılı 5. versiyon

  • Global anlamda kabul görmesi
  • Akredite edilmiş ve GFSI tarafından tanınmış olması
  • Mevcut ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarını kapsaması sebebiyle tek sistem olarak uygulanabilmesi
  • Diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilmesi (ISO 9001, ISO 22000 vb.)
  • İkinci taraf tedarikçi denetim aşamasını ortadan kaldırması
  • Yasal şartlar ve zorunlulukları kapsaması sebebiyle referans teşkil etmesi
  • Gıdaya temas eden ambalaj malzeme ve madde üreticileri faaliyetlerini ve proseslerini geliştirme fırsatı sunması
  • Tehlike ve Risk Yönetim metodolojisinin uygulanabilmesi
  • Ön koşul /Ön gereksinim programları ile iyi hijyen (GHP) ve iyi üretim (GMP) uygulamaları sunması
  • Belgelenmiş firmaların ve durumlarının internet üzerinden kontrol edilebilmesi
Belgelendirme

Firmamız uluslararası akreditasyon kurumlarından UKAS ve JAS-ANZ kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Eğitim içerikleri, önceden belirlenmiş derslerden oluşabileceği gibi, kurumların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına özel olarak da şekillendirilebilmektedir.

Akreditasyon

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.